Obrechtacademie: Ethiek en oecumene

Het gesprek tussen Rooms-Katholieken en Protestanten gaat door. Dit jaar staat ethiek in het middelpunt. Maandag 23 september 20.00 uur:   Dr. Frans Vervooren (OCD).  Ethiek vanuit RK standpunt: Alain Thomasset, Interpréter et Agir. Maandag 28 oktober 20.00 uur: Dr. Wilken. Ethiek vanuit Protestants standpunt: Dittrich Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek. Maandag 25 november 20.00 … Lees verder Obrechtacademie: Ethiek en oecumene

Wessel ten Boom: De glanzende kiemcel

Simon Vestdijk (1898-1971) staat eerder bekend als romancier dan als dichter. Toch liet hij ook dit gebied een zowel kwalitatief als kwantitatief indrukwekkend oeuvre na, uitkomst van kortere perioden waarin hij geheel door de muze werd bezeten. Uniek is zijn De glanzende kiemcel, een bundeling van acht lezingen ‘over wezen en techniek der poëzie’ die … Lees verder Wessel ten Boom: De glanzende kiemcel

Agamben lezen: Naaktheden

De wijze waarop we in onze cultuur met ons naakte lichaam omgaan moet zich nog altijd verhouden tot een theologische erfenis die velen als knellend ervaren. In een bundel essays onderzoekt de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben of er hefbomen zijn waarmee we aan dit ‘theologisch dispositief’ kunnen ontsnappen. Net als bij eerdere in het leerhuis … Lees verder Agamben lezen: Naaktheden

Teksten voor toeschouwers: De thuiskomst

Iedere maand verdiept deze leeskring zich – onder begeleiding van dramaturg en schrijver Jessica Kuitenbrouwer – in een nieuw toneelstuk, dat die maand ook te zien is in Amsterdam (of Amstelveen). De bijeenkomsten bestaan uit een korte nabespreking van wat we de vorige maand gezien hebben, een inleiding op de voorstelling die we de komende … Lees verder Teksten voor toeschouwers: De thuiskomst

Met Tenach en evangelie Koran lezen

Er zijn veel boeken over Jezus in de Koran, die eigenlijk allemaal bepaald worden door de dogma’s uit de vierde eeuw. Zij houden niet echt rekening met opvattingen van de Oriëntaalse kerken, die de profeet Mohammed kende, die om politieke en godsdienstige redenen haaks stonden op de ‘keizerlijke’ kerk van Constantinopel, die sterk anti-joods en … Lees verder Met Tenach en evangelie Koran lezen