Klaas Touwen: Luther over kerk en staat

  Aan de Reformatie (1517) is voor allen de naam van Maarten Luther verbonden. Aan revolutie veeleer de naam van Thomas Müntzer en de Boerenoorlog (1525). Luther leunde, bij gebrek aan kerkelijke steun, op de macht van de christelijke adel. Veel maakt het niet uit. Die kerkelijke steun zou ook niets anders zijn dan een … Lees verder Klaas Touwen: Luther over kerk en staat

Advertenties

Wilken Veen: Sola fide, hoe bijbels is dat?

  De maand oktober zal het hoogtepunt zijn in de herdenking van 500 jaar Reformatie. Dat er enige harde noten te kraken zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van Luthers stellingname ten aanzien van de Joden, is duidelijk. Maar ook over de kern van zijn theologie, het ‘sola fide’, waarvoor hij zelfs de tekst van Rom. 3,28 … Lees verder Wilken Veen: Sola fide, hoe bijbels is dat?

Robbert Veen: Menno Simons, de radicale reformator

Wat was Menno Simons’ (1496-1561) bijdrage aan de Europese Reformatie? Hoe raakte hij erbij betrokken? Hoe stond hij tegenover Luthers traditionele sola’s? Kenmerkend voor hem was in ieder geval zijn ethiek van geweldloosheid en zijn streven naar een gemeente als bevrijde gemeenschap. Wat is van zijn boodschap nu nog actueel? Robbert Veen (1956) is filosoof … Lees verder Robbert Veen: Menno Simons, de radicale reformator