Wessel ten Boom: De glanzende kiemcel

Simon Vestdijk (1898-1971) staat eerder bekend als romancier dan als dichter. Toch liet hij ook dit gebied een zowel kwalitatief als kwantitatief indrukwekkend oeuvre na, uitkomst van kortere perioden waarin hij geheel door de muze werd bezeten. Uniek is zijn De glanzende kiemcel, een bundeling van acht lezingen ‘over wezen en techniek der poëzie’ die … Lees verder Wessel ten Boom: De glanzende kiemcel