De school van Miskotte

In de “School van Miskotte” lezen we dit verder uit de bundel Mystiek en Bevinding, het laatst verschenen deel van Miskottes Verzameld Werk. We lezen verder in  “De liturgie des levens”, een serie van achttien artikelen uit In de Waagschaal, geschreven in 1964-65 en eerder gepubliceerd in Kennis en Bevinding. Het betreft overwegingen (meditaties) naar aanleiding van Romeinen 12. Deel 14 van het Verzameld Werk (nieuwprijs € 29,95) is nog volop te verkrijgen en is relatief goedkoop voor een prachtig gebonden boek van meer dan 400 pagina’s. Kennis en Bevinding is voor een veel kleinere prijs alleen nog antiquarisch te krijgen (www.boekwinkeltjes.nl). De bijeenkomsten worden geleid door Wilken Veen (predikant voor het leerhuis) en Evert-Jan de Weijer (predikant Thomaskerk).

Dinsdag 14 en 21 mei,  4 juni 20.00 uur.

(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36).

Advertenties