Met Tenach en evangelie Koran lezen

Alleen als midrasj van het OT kan het NT goed verstaan worden. Dat zelfde geldt voor de Koran, die in feite zelf een midrasj is van zowel OT als NT (Tawra & Indjîl), waarvan deze zich nadrukkelijk als een bevestiging ziet.
In dat licht wordt ingegaan op de verhalen van Jezus geboorte, zijn (kruis)dood en opstanding. Dat wordt gedaan in de hoop en overtuiging dat dit een werkelijk drie-hoek-gesprek mogelijk kan maken en kan leiden tot een gemeenschappelijk verstaan tussen joden, christenen en moslims van leven en werk van Jezus Messias.
Theoloog en arabist Anton Wessels heeft in de loop der jaren een vaste kring van meelezers om zich heen verzameld. Maar elke nieuwkomer is welkom .
Zaterdag  21 maart; 4 en 18 april, 2 mei 10.30 uur. (Thomaskerk, Prinses Irenestraat)