Met Tenach en evangelie Koran lezen

Er zijn veel boeken over Jezus in de Koran, die eigenlijk allemaal bepaald worden door de dogma’s uit de vierde eeuw. Zij houden niet echt rekening met opvattingen van de Oriëntaalse kerken, die de profeet Mohammed kende, die om politieke en godsdienstige redenen haaks stonden op de ‘keizerlijke’ kerk van Constantinopel, die sterk anti-joods en anti-islam zou worden.
Er zijn ongeveer 100 verzen van de Koran die over Jezus gaan, veelal aangeduid als Isa, de zoon van Maryam. Noordmans schreef ooit dat ‘al tastende langs de Psalmen Jezus zijn weg is gegaan’. Je kunt het ook zo zeggen dat de schrijvers van de evangeliën al tastende langs de Psalmen én de hele Tenach hebben geprobeerd Jezus optreden te verstaan en uit te leggen.
Als uitgangspunt voor de lezingen wordt het slot van het vijfde hoofdstuk van de Koran (Q 5:109-120) dat als titel draagt: Tafel, het Ethiopische woord staat veelbetekenend voor de avondmaalstafel: ‘Îsa, de zoon van Maryam zei: O God onze Heer doe nederdalen op ons een dis uit de hemel. Dat zal voor ons een feest zijn (Q 5:114).
Het goed verstaan van de Koran in onopgeefbare samenhang met de Bijbel laat zien dat het in alle drie boeken draait om de verwachting hoe God ‘op deze berg voor alle volken een feestmaal zal aanrichten (Jesaja 25: 6).
Theoloog en arabist Anton Wessels .

Zaterdag 14 en 28 september, 12 en 26 oktober 10.30 uur. (Thomaskerk, Prinses Irenestraat)