Obrechtacademie: Ethiek en oecumene

Het gesprek tussen Rooms-Katholieken en Protestanten gaat door. Dit jaar staat ethiek in het middelpunt.

Maandag 23 september 20.00 uur:   Dr. Frans Vervooren (OCD).  Ethiek vanuit RK standpunt: Alain Thomasset, Interpréter et Agir.

Maandag 28 oktober 20.00 uur: Dr. Wilken. Ethiek vanuit Protestants standpunt: Dittrich Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek.

Maandag 25 november 20.00 uur: Dr. Damiaan Meuwissen. Ethiek in de filosofie. Natuurwet [scholastiek] en andere benaderingen, zoals Kant, Scheler, Levinas en Badiou.

Maandag 16 december 20.00 uur: Dr. Bart Voorsluis]. Ethiek in de filosofie: Charles Taylor e.a.

(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36).