Wessel ten Boom: De glanzende kiemcel

Simon Vestdijk (1898-1971) staat eerder bekend als romancier dan als dichter. Toch liet hij ook dit gebied een zowel kwalitatief als kwantitatief indrukwekkend oeuvre na, uitkomst van kortere perioden waarin hij geheel door de muze werd bezeten. Uniek is zijn De glanzende kiemcel, een bundeling van acht lezingen ‘over wezen en techniek der poëzie’ die hij à l’improviste gehouden heeft tijdens zijn verblijf als gijzelaar in Sint Michielsgestel in 1942/1943.
Na meerdere jaren samen gedichten te hebben gelezen, maken we dit najaar een uitstapje naar de reflectie.  Wat is een gedicht nu eigenlijk? Waar ligt zijn drijfveer – in de emotie, in de taal? Hoe belangrijk zijn ritme en metrum? En het rijm? Welke rol speelt het beeld, of het verstand, en kun je zonder? Wie weten wil wat poëzie tot poëzie maakt in plaats van sfeertekenig of exclamatie, nodig ik uit een kijkje te nemen in Vestdijks keuken.
Wessel ten Boom is theoloog en kenner en schrijver van poëzie.

Zaterdag 2, 16 en 30 november 10.30 uur. (Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36).