Agamben lezen: Naaktheden

De wijze waarop we in onze cultuur met ons naakte lichaam omgaan moet zich nog altijd verhouden tot een theologische erfenis die velen als knellend ervaren. In een bundel essays onderzoekt de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben of er hefbomen zijn waarmee we aan dit ‘theologisch dispositief’ kunnen ontsnappen. Net als bij eerdere in het leerhuis van hem gelezen geschriften nodigt dat ons ook uit tot een theologische reactie op dit programma. Uit de bundel, Naaktheden geheten, lezen we de opstellen over ‘identiteit zonder persoon’, ‘naaktheid’ en ‘het verheerlijkte lichaam’. Wanneer het bevalt, kunnen we in het voorjaar vervolgen met enkele andere prikkelende essays uit de bundel.
Tekst: Giorgio Agamben, Naaktheden, vertaling Martijn Buys, pp. 77-166
Amsterdam: Sjibbolet, 2011, € 23.99 (aan te schaffen door de deelnemers)
Inleider: Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer, auteur van Eeuwig leven. Agamben & de theologie (Amsterdam: Sjibbolet, 2016), samen met Wilken Veen.

Dinsdag 22 oktober, 5 en 19 november 20.00 uur (Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36).