Martien Brinkman: Hans Faverey

MARTIEN BRINKMAN OVER HANS FAVEREY (1933-199O): ‘DOE NIET ALSOF IK ER NIET BEN. OPEN MIJ.’

Faverey wordt wel onze meest mystieke dichter van de afgelopen eeuw genoemd. Hij is een vragende mysticus. Hij blijft God vragen stellen. ‘Mijn God, wat moet ik doen?’ (…) ‘Doe niet alsof ik er niet ben. Open mij.’ Hij reikt voortdurend naar de grenzen van zijn eigen eindige bestaan, maar stuit daarbij steeds op de onmacht van zijn eigen taal. ‘Ik besta, dus dus ik lieg. Zodra ik besta, begin ik te beoefenen wat zich verbergt doordat ik begin te spreken.’ Taal staat voor herkenning, maar ook voor vervreemding. Naarmate hij als dichter zich meer ‘verliest’ in zijn tweegesprekken met God, worden die gesprekken steeds minder tweegesprekken. Worden ze dan eenzelvige monologen? Ook dat niet. We naderen dan het punt van vereniging dat Faverey steeds maar ontglipt, maar waar hij ook zijn hele leven naar op zoek blijft.  

Inleider Martin Brinkman (theoloog) publiceerde al twee boeken over moderne Nederlandse dichters en hun verhouding met het onuitspreekbare en komt voor de achtste keer daarover in ons leerhuis vertellen.

Dinsdag 16 april 20.00 uur  

(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36)

Advertenties