Hein Aalders: Slauerhoff

  1. Slauerhoff (1898-1936) zwierf al scheepsarts over de wereldzeeën en liet als schrijver en dichter een indrukwekkend oeuvre na. Tijdens zijn korte leven publiceerde hij romans, een toneelstuk, verhalen, reisbeschrijvingen, essays, recensies en vele gedichten. Tijdens de lezing zal Hein Aalders vooral zijn poëzie behandelen (gedichten in kopie beschikbaar). De herkenbare thema’s uit zijn sterk autobiografische poëzie maken hem immers nog steeds tot een van de meest geliefde dichters van ons taalgebied.

‘Slauerhoff leeft overal en in alle tijden tegelijk.’ – W.F. Hermans

‘Een ras-kunstenaar, een groots-onbekommerde om de betweterij van schoolmeesters en farizeeërs, een der weinigen waarin de Hollandse poëzie haar eigen voortreffelijkheid met achteloze grootheid overtreft.’ – H. Marsman

Hein Aalders is hoofdredacteur van het literair-historische tijdschrift De Parelduiker. Sinds zijn proefschrift, Van ellende edel. De criticus Slauerhoff over het dichterschap (2005), publiceerde hij vaak over deze auteur. Recent bezorgde hij, samen met Menno Voskuil, een volledig herziene editie van de Verzamelde gedichten van Slauerhoff (Nijgh & Van Ditmar).

Zaterdag 6 april 10.30 uur (Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36)

Advertenties