Kerk en dekolonisatie: Indonesië 1945-1949

De onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië liet kerk en zending niet onberoerd. Hoe stonden zij als Nederlandse – en dus koloniale – instanties tegenover die ontwikkelingen? Dr. Hans van der Wal, emeritus predikant en schrijver van het boek Tot op het bot verdeeld. Nederlandse protestanten, de zending en de Indonesische revolutie en  Dr. Philip Quarles van Ufford, ontwikkelingssocioloog en schrijver van Als uw leerlingen tussen de volken, Op zoek naar de missionaire gestalte van de kerk geven hun visie op dit haast vergeten stuk van onze geschiedenis.  Beide inleiders waren persoonlijk bij de zaak betrokken.

Dinsdag 30 oktober 20.00 uur: Dr. Hans van der Wal

Dinsdag 6 november 20.00 uur:  Dr. Philip Quarles van Ufford

(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36)

 

Advertenties