Het kwaad het hoofd bieden

Els van Swol onderzocht in haar Masterscriptie in het kader van de studie kunst- en cultuurwetenschappen in hoeverre een literair werk in staat is te voorzien in de door Susan Neiman in haar filosofische studie Evil in modern thought (Het kwaad denken, 2002) gesignaleerde lacunes in het begrippenapparaat van de filosofie.
Tijdens deze ochtend wordt, na Neimans studie kort in kaart te hebben gebracht, de vraagstelling omgebogen, en bekijken we in hoeverre het werk van twee godsdienstfilosofen, Ingolf U. Dalferth en Jean-Claude Wolf, een alternatief kan bieden om het kwaad te duiden. Met andere woorden: op welke punten zijn twee theologische studies in staat te voorzien in de door Susan Neiman gesignaleerde lacunes bij het thematiseren van het kwaad?

Zaterdag 12 mei 10.30 uur (Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36).

Advertenties