Martin Luther King en zijn theologie

Op 4 april 2018 is het vijftig jaar geleden dat Martin Luther King in Memphis werd vermoord. Vanaf 1955 was hij de erkende leider geweest van de strijd van de Afro-Amerikanen voor meer burgerrechten. Een beweging waarin het om veel meer ging dan het afschaffen van witte discriminatie en het ontmaskeren van de mythe van een natuurlijke witte superioriteit. Kings profetisch getuigenis was een boodschap voor de hele wereld en werd gedragen door een theologie die weinig aan actualiteit heeft ingeboet. Alle reden dus om bij dit feit stil te staan. Theo Witvliet, sinds zijn dissertatie De weg van de zwarte Messias de voornaamste Nederlandse deskundige op het gebied van de zwarte bevrijdingstheologie, leidt ons in in de theologische achtergrond van de toenmalige burgerrechtenbeweging.

Zaterdag 28 april 10.30 uur (Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36).

Advertenties