Agamben lezen: Pilatus en Jezus

De Nederlandse uitgeefster was er vroeg bij: haar voornemen een vertaling uit te brengen van een manuscript van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben verleidde de auteur ertoe, speciaal voor de Nederlandse uitgave kanttekeningen hieraan toe te voegen.

Op drie avonden lezen we de hoofdtekst (van 19 korte paragrafen) en betrekken de kanttekeningen daarbij. In het midden van het boekje staat een analyse van de confrontatie tussen Jezus en Pilatus volgens het Johannes-evangelie. Daaraan vooraf gaat een overzicht van de zeer uiteenlopende wijze waarop Pilatus in verschillende tradities is gewaardeerd – van meedogenloos politicus tot heilige – en daarop volgt een bespreking van het grote kruisvlak van lijnen waarop we ons in deze confrontatie bevinden. De stadhouder gaat op zijn rechterstoel zitten omdat het zijn taak is om te oordelen, en de zogeheten koning der Joden zegt dat hij niet gekomen is om te oordelen maar om te redden. Vindt er wel een oordeel plaats? En wordt het werk van de aardse rechter ingeschakeld in het heilswerk, of nu juist niet? Verschillende wijze van lezen hebben hier vergaande consequenties, en die spanning belooft het samen doornemen van Agambens tekst tot een avontuur te maken.

Tekst: Giorgio Agamben, Pilatus & Jezus, Amsterdam: Sjibbolet filosofie, 2014 (aan te schaffen door de deelnemers)

Inleider: Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer, auteur van Eeuwig leven. Agamben & de theologie (Amsterdam: Sjibbolet, 2016), samen met Wilken Veen.

Dinsdag 27 maart, 10 april en 24 april 20.00 uur

(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36).

Advertenties