Wessel ten Boom: Leopold

J.H. Leopold (1865-1925) was leraar klassieke talen in Rotterdam. Zijn grootheid als dichter drong pas langzaam, vooral na zijn overlijden, door. Inmiddels geldt hij als een van onze grootsten met een tamelijk bescheiden oeuvre. Het samengaan van een vaste hand en een tedere emotie, van geserreerdheid en muzikaliteit, tekenen de poëzie van deze ietwat schuwe, doof geworden man, die balanceerde op de rand van christendom en heidendom. We zijn benieuwd!

Wessel ten Boom is theoloog en kenner van poëzie.

Zaterdag 11 en 25 mei, 1 juni 10.30 uur.

(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36).

Advertenties