Obrechtacademie en Obrechtleerhuis

Obrechtacademie

Ook dit jaar wordt er weer een oecumenisch project samen met de Obrecht- en de Vredeskerkparochie georganiseerd. Wij achten dit gesprek met onze Rooms-Katholieke broeders en zusters buitengewoon hoog. Waar eenheid kan zijn, moeten we ons best doen om die te realiseren.
Maandag 29 januari 20.00 uur:  Karl Barth en de Kirchliche Dogmatik. Inleider Karel Blei. Coreferent F. Vervooren OCD.
Maandag 26 februari 20.00 uur: Inleiding tot denken van Karl Rahner door D.H.M. Meuwissen. Coreferent Karel Blei.
Maandag 19 maart 20.00 uur: Theologie en filosofie: Barth en Rahner. Inleider: prof. Rinse Reeling Brouwer. Coreferenten F. Vervooren en D.H.M. Meuwissen
Maandag 23 april 20.00 uur: Verhouding Oude Nieuwe Testament vanuit Protestants en RK perspectief  met daarbij hun verhouding tot het perspectief van het Jodendom. Inleider: Willen Veen. Coreferenten Henk Lensink en F. Vervooren OCD.
Maandag 28 mei 20.00 uur: Henk van Os over Kunst, Beeld en Symbool tegen de achtergrond van de secularisatie.

Maandag 18 juni 20.00 uur: Slotbijeenkomst. Terugblik en bespreking nieuw programma. Alle sprekers geven nog een korte toelichting.

(Pastorie Obrechtkerk. Jacob Obrechtstraat 30)

Obrechtleerhuis: waarom ik christen ben

Gezamenlijke gesprekken over het boek van Timothy Radcliffe waarin gezocht wordt naar eigentijdse verbanden tussen christelijk geloof, kerkgemeenschap en samenleving. Begeleiding: Frans Vervooren (karmelitaans theoloog). Materiaal: T. Radcliffe, Waarom ik christen ben (ISBN 978 90 435 2581 7). Kosten ; € 5,- per avond.

Maandag 12 februari, 12 maart, 16 april en 7 mei 20.00 uur (Pastorie Obrechtkerk. Jacob Obrechtstraat 30)

Advertenties