Franca Treur, Hoor nu mijn stem

In De Groene van 17 december jl. deed schrijfster Franca Treur een oproep tot een gesprek tussen christenen en niet-christenen. Reden voor ons om haar onmiddellijk uit te nodigen voor een gesprek in ons leerhuis. Zij reageerde enthousiast. Aan de hand van haar laatste boek Hoor nu mijn stem (waarin opnieuw het geloof van haar Zeeuwse familie – waar zij afstand van heeft genomen – een rol speelt) gaan we met elkaar in discussie over geloven en niet geloven en alles wat we daarmee in verband brengen. Voor ons allemaal blijven de vragen naar de betekenis en de vulling van ons leven belangrijk.

Om deel te nemen hoeft u het boek niet gelezen te hebben. Maar na  afloop wilt u het vast kopen. Dat kan ter plekke.

Dinsdag 20 maart 20.00 uur (Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36)

Advertenties