Agamben lezen: wat er overblijft van Auschwitz

In zijn politiek-filosofische project homo sacer stelt Agamben de omstreden these op, dat in de 21e eeuw niet de stad (de polis, de politiek) en evenmin het huis (de oikos, de economie), maar eerder het kamp de plaats is waar we ons bestaan moeten leren begrijpen. Daar vindt, heet het, ontmenselijking plaats. Alleen is de ontmenselijkte mens, de niet-mens, niet bij machte met woorden te getuigen. Maar wat doet de overlevende, die wel woordelijk getuigt van het bestaan van de niet-mens, zonder deze te zijn? Deze vraag naar de getuigenis is klemmend, pijnlijk, en tegelijk voor god-en-mens-kunde onontkoombaar.

Tekst: Giorgio Agamben, Wat er overblijft van Auschwitz. De getuige en het archief, Hilversum: uitgeverij Verbum, 2018 (aan te schaffen door de deelnemers)

Inleider: Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer, auteur van Eeuwig leven. Agamben & de theologie (Amsterdam: Sjibbolet, 2016), samen met Wilken Veen.

Dinsdag 12 maart, 26 maart en 9 april 20.00 uur

(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36).

Lees het verslag van de cursus over Agamben die hieraan voorafging.

Advertenties