Dick Boer: Grote woorden, kleine versjes

 

Van 1984 tot 1990 was Dick Boer, emeritus docent kerkgeschiedenis aan de UvA, predikant van de Nederlandse Gemeente in de DDR.

Hoewel heel goed op de hoogte van de tekortkomingen van die staat (zijn vrouw komt uit de DDR) hield hij van dit land en toen de muur gevallen was, was hij actief in de beweging “Für unseres Land”, die op initiatief van Christa Wolf, misschien wel de bekendste schrijfster van de DDR, probeerde te komen tot een onafhankelijke socialistische en democratische republiek. Over zijn liefde voor de DDR en het socialisme, over zijn betrokkenheid bij de communistische beweging, over zijn verdriet bij de teloorgang daarvan en het besef van onze eigen fouten daarbij, heeft Dick Boer heel wat geschreven en gezegd. Zoals hij het zelf formuleert: met grote woorden en kleine versjes. In het kader van de herdenking van honderd jaar Russische revolutie hebben we Dick gevraagd er nog eens op terug te komen.

Dinsdag 24 oktober 20.00 uur (Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 )

De tekst van het verhaal van Dick vindt u hier.

Advertenties